Privatumo politika

Atnaujinta: 2023-05-19

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA 

UAB Hidrobalt (toliau - „mes“ arba „Hidrobalt“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą.  

Privatumo politikos tikslas informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys. 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Hidrobalt, juridinio asmens kodas 110721512, buveinės adresas Naujoji g. 118B, Alytus, telefono Nr. +370-315-75075, el. paštas info@hidrobalt.lt.

Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime. 

ELEKTRONINĖ PREKYBA 

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 • asmenų identifikavimas ir autentiškumo patvirtinimas;

 • atsiliepimų gavimas; 

 • lojaliųjų klientų įforminimas; 

 • vartotojo paskyros svetainėje sukūrimas; 

 • rinkodaros informacijos siuntimas; 

 • bendradarbiavimo sutarties sudarymas; 

 • prekių tiekimas konkrečiam asmeniui; 

 • kredito suteikimas; 

 • mokėjimo ir kredito sąlygų apskaičiavimas; 

 • mokėjimo ir kredito sąlygų išdavimas; 

 • sąskaitų faktūrų išrašymas; 

 • susisiekimas dėl garantinių paslaugų; 

 • susisiekimas susidarius nenumatytoms aplinkybėms; 

 • sutartinių prievolių valdymas; 

 • techniniai patobulinimai; 

 • interneto tinklalapių tobulinimas naudotojams; 

 • anoniminės naudotojų statistikos vykdymas. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

 • Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys (Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 

 • Jūsų mokėjimo informacija; 

 • Jūsų bendravimo su mumis istorija; 

 • Pirkimo ir veiksmų istorija; 

 • Prisijungimo prie mūsų svetainės duomenys, Jūsų įrenginio IP adreso duomenys. 

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises. 

Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami: 

 • IT, serverio, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams; 

 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms; 

 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms. 

Patvirtiname, kad asmens duomenis perduodame tik tokiems tretiesiems asmenims ir įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie taiko tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą. 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

Hidrobalt saugo asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektus tol, kol tai yra būtina tikslams pasiekti, išskyrus įstatymų numatytus reikalavimus. 

Hidrobalt sunaikina ir (arba) ištrina visus asmens duomenis, kurie nėra skirti išsaugoti. 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS 

Mūsų interneto svetainėse www.hidorbalt.lt ir www.ehidorbalt.lt, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. 

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai: 

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 

 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas; 

 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas. 

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. 

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete  adresu: http://www.allaboutcookies.org 

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. 

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės. 

JŪSŲ TEISĖS 

šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindines su asmens duomenų apsauga susijusias teises. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises. 

Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises: 

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi; 

 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; 

 • teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; 

 • teisę į duomenų perkėlimą; 

 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

 • teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. 

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į Hidrobalt teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą,  adresu, nurodytu šios Privatumo politikos pradžioje, ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@hidrobalt.lt  

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 

UAB Hidrobalt periodiškai gali keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

KONTAKTAI 

Klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis: 

UAB Hidrobalt, Naujoji 118b, Alytus, info@hidrobalt.lt, Tel. +370 315 75075.